Zpět na Klub

Pravidla přestupů 2013

Pravidla hostování a přestupů 2013 v (PDF)

Pravidla pro hostování a přestupy hráčů/hráček FO Blatné

Pokud chceme, aby byl „A“ tým výkladní skříní blatenského fotbalu a dostal se z I.B třídy,
musíme se vážně zamyslet nad naší přestupovou politikou a na prvním místě koukat na sebe – pak
až na přání hráčů, rodičů a jiných oddílů. Níže je návrh opatření, které je třeba dodržovat.
1) Na prvním místě jsou vždy zájmy FO Blatná. Pokud chceme něčeho dosáhnout, nemůžeme
upřednostňovat zájmy hráčů, rodičů a jiných klubů.
2) O přestupu, hostování nebo střídavém startu hráče v jiném oddílu vždy rozhoduje výkonný
výbor FO Blatná po dohodě s trenérem.
3) O přípravě před sezónou v jiném oddílu vždy rozhoduje výkonný výbor FO Blatná po
dohodě s trenérem.
4) Přestupy a hostování se uzavírají vždy až po uzavření soupisky.
5) Za případné posily a doplnění jednotlivých týmů jsou zodpovědní trenéři a vedoucí.
Výkonný výbor se zapojí až ve fázi jednání na úrovni klubů (oficiální žádost o povolení
přípravy, zájem o přestup nebo hostování apod.).
6) O finančním vyrovnání za příchody a odchody hráčů rozhoduje vždy výkonný výbor FO
Blatná.
7) Výkonný výbor FO Blatná postupuje vždy jednotně a v souladu s uvedenými body.
8) Pro letní přípravné období na sezónu 2013/2014 platí tzv. „stop stav“. Všichni hráči FO
Blatná, kterým končí hostování, zahájí letní přípravu v Blatné. Dále bude postupováno dle
výše uvedených bodů.
9) S těmito pravidly budou seznámeni všichni členové FO Blatná i hráči. Rádi bychom tím
zamezili zbytečným nedorozuměním a sporům.
10) Všechny výše uvedené věci řešit transparentně a včas.
V Blatné dne 6/5/2013 Michal VANDUCH