Zpět na Ubytování

Ceník

Cena pobytu  –  ubytování

S platností od 1. ledna 2020 se mění účtování a pobytové taxi:

 Vyúčtování pobyt                        Vyúčtování centrála

Cena je stanovena na částku 135,- ( +15Kč obec) za osobu na den.

Děti do 6 let:                mají ubytování zdarma.

Děti do 15 let:     cena stanovena na 70,- Kč za osobu na den.

 Osoba, která má odpracovány brigádnické hodiny, má nárok na ubytování zdarma = za každých 5 odpracovaných brigádnických hodin 1 den pobytu zdarma. Brigády organizuje a eviduje správce.Za objednaný pokoj bude, dle počtu osob, zaplacena záloha ve výši  25 % za osobu na den (pro potvrzení objednávky). V případě zrušení (nenastoupení) pobytu, bude záloha použita jako storno poplatek (nebude vrácena).Doplatek bude zaplacen nejpozději při předávání klíčů.V případě provedené kontroly (členy výkonného výboru              TJ Blatná, správcem nebo člověkem jím pověřeným) a zjištění závažných nedostatků nebo dokonce porušení pravidel pro ubytování, bude pobyt okamžitě ukončen a bude požadováno zaplacení celé částky za pobyt. V případě ubytování většího počtu osob, než bylo uvedeno, bude osobám, které jsou zjištěny jako nadbytečné, účtována pokuta ve výši 100 % ceny. To znamená 120,- Kč za dítě od 1 roku do 15 let a 240,- Kč za osobu na den.

     

 

Je samozřejmostí, že v případě využití ubytování za brigády se pobytová taxa neplatí. Platí se pouze motohodiny na elektrocentrále.