Zpět na Z Blatenských listů

2012

Zprávy z Blatenských listů v PDF

 

 BL – 2012-04-01 ,     BL – 2012-04-15

Výroční zpráva fotbalového oddílu za rok 2011

Dne 23. Března 2012 se na letním stadionu uskutečnila výroční schůze fotbalového oddílu hodnotící rok 2011. Schůze se jako hosté zúčastnili: zástupce města Blatná p. Pavel Ounický, p. Pavel Srb – ředitel Technických služeb města Blatná, předseda TJ p. Martin Říský a dlouholetý výborného funkcionář p. Jan Pouzar. V uplynulém roce se (nejen v oddílu kopané, ale v celé TJ) stala spousta zajímavých a důležitých věcí. O všem důležitém a podstatném jsme se snažili pravidelně informovat prostřednictvím novin a našich internetových stránek, takže většina informací, které zde zmíním, budou Vám všem již dobře známé.

V roce 2011 čítal fotbalový oddíl celkem 267 aktivních členů. Z toho vedli mládežníci 139:128 nad dospělými. Vzhledem k čilé spolupráci s ostatními kluby v okolí, náboru nových členů a odchodu stávajících se tato čísla každým rokem mění.

Z organizačních věcí byla pro náš oddíl nejdůležitější volební valná hromada, která se konala v dubnu loňského roku. Po této události vznikl nový pětičlenný výkonný výbor fotbalového oddílu ve složení: Michal Vanduch – předseda, Radek Habada – místopředseda, Libor Slezák – sekretář, Tomáš Uldrich – člen, Milan Synek – člen. Takto zvolený výbor se v roce 2011 sešel celkem 12x z toho 5x byli pozváni i zástupci jednotlivých mužstev. Hlavními úkoly bylo stabilizovat fotbalový oddíl (zejména po stránce ekonomické) a zajistit jeho další fungování. Stabilizace hráčské i funkcionářské základny, tak abychom na všech úrovních mohli co nejlépe reprezentovat. Neméně důležitým a zodpovědným úkolem bylo také otevření a přiblížení fotbalového oddílu veřejnosti. Včasná, věcná a přesná informovanost o dění nejen mezi členy navzájem, ale i směrem ven k lidem, kteří se o blatenský fotbal zajímají. Průhlednost. Otevřenost. S tím souvisí také snaha o odstranění nálepky „černá díra“, která byla v poslední době neprávem spojována s blatenským fotbalovým oddílem.

Všechny tyto naše vize, cíle a úkoly jsme se snažili naplňovat po celý zbytek roku. Nutno podotknout, že za velkého přispění všech našich sponzorů, ze kterých bych rád jmenoval ty největší: Město Blatná (finanční podpora, spoluúčast při pořádání akcí, věnování bezpečných branek), Technické služby města Blatné (podpora při údržbě sportovišť, spoluúčast při pořádání akcí), firmu TESLA Blatná (finanční podpora, podpora při údržbě sportovišť a techniky), firmu DURA Automotive (finanční podpora, podpora při údržbě sportovišť a techniky) a firmu AGRO Blatná (podpora při údržbě sportovišť).

Ekonomika. Zejména díky výše zmíněným sponzorům se nám povedlo za rok 2011 ekonomickou situaci v oddílu kopané zvládnout. Velkou měrou k tomu přispěla firma MAKO zastoupená paní Hankou Šourkovou a zavedení podvojného účetnictví. Otevření a zpřehlednění všech příjmů a výdajů, a jejich přesné rozčlenění do jednotlivých skupin, nám obrovským způsobem pomohlo a ukázalo, kde nás nejvíc tlačí pata, a na které výdajové skupiny se budeme muset v budoucnu zaměřit, tak abychom dokázali co nejefektivněji hospodařit s prostředky, které máme k dispozici. Podrobněji se k hospodaření vrátím v některém z dalších čísel. Zde uvedu pouze tři hlavní čísla: fotbalový oddíl hospodařil v roce 2011 s příjmy 1 075 415,- Kč. Výdaje činily 1 062 962,- Kč. Z toho vyplývá, že se nám podařilo fotbalový oddíl ekonomicky zajistit a výsledkem hospodaření je přebytek 12 452,- Kč. Není to číslo nijak závratné, ale oproti předchozím rokům je to obrovský krok kupředu.

Informovanost. Druhý pilíř, na kterém stavíme a úkol, na kterém je stále ještě co zlepšovat. Uvnitř oddílu ji zajišťovaly nepravidelné (bohužel) schůzky vedení a zástupců jednotlivých oddílů a zprávy, které jsem rozesílal všem členům vždy, když se dělo něco důležitého. Velký pokrok nastal v informování veřejnosti. Velké množství článků vycházejících v různých periodikách, především v Blatenských listech, poskytovalo přehled o dění ve fotbalovém oddílu všem, kdo o něj měli zájem. V průběhu celého roku tak mohl každý člověk nahlédnout pod pokličku fotbalového oddílu Blatné. Přehled mužstev v jednotlivých soutěžích, pořádání různých akcí, výsledky a hodnocení, rozhovory, změny – to vše a mnoho dalšího bylo pravidelně servírováno veřejnosti. Dalším velkým zdrojem informací, který se nám podařilo uvést v život jsou fotbalové internetové stránky, které spravujeme ve spolupráci s firmou Konet. Přehled jednotlivých mužstev, kronika, zázemí, diskuze a mnoho dalšího zde lze nalézt. Návštěvnost stránek zatím neodpovídá našim představám, ale neustálým zlepšováním a zdokonalováním pevně věříme, že v budoucnu budou stránky plnit funkci, kterou jsme si předsevzali.

Akce na LS. Součástí prezentace fotbalového oddílu a letního stadionu jako takového je i velké množství akcí, které se zde během roku 2011 udály. Rád bych zmínil aspoň ty nejvýznamnější. Zimní turnaj mužů a dorostu za účasti 11 týmů. E-ON Cup, kterého se zúčastnilo 12 týmů přípravek, a který měl obrovský úspěch. Atletické závody o pohár Rozhlasu a různé atletické závody škol a školek. Běh Janovského. Mistrovství republiky mažoretek. Ukázky integrovaného zásahu pro školy a mnoho dalších akcí, které každoročně přilákají na letní stadion spousty lidí.

Fotbal. Do jarní sezóny zasáhlo celkem 10 týmů. Pro všechny týmy skončila sezóna přijatelným výsledkem, pouze pro „A“ tým malou katastrofou. I přes veškerou snahu funkcionářů a hráčů, se nepodařilo udržet I.A třídu a sestoupilo se do I.B třídy. Vyvrcholily tím dlouhodobé problémy, které sužovaly blatenský mužský fotbal v posledních letech. Naopak velkou radost nám udělali hráči mladší přípravky, kteří dokázali zvítězit v okresním přeboru mladších přípravek. Zaslouženě si tak mohli užít mistrovské oslavy a převzít s rukou pana Václava Krejčího vítězný pohár. Léto bylo ve znamení změn. A a B tým začali trénovat společně s jasným úkolem. Stabilizovat členy obou týmů a A tým udržet na čelních pozicích tabulky, které by dávaly naději na postup zpět do I.A třídy. U mužstva A zůstali Josef Hornát a František Peleška. B tým převzal Martin Bulka, což se ukázalo jako jedna z nejlepších změn léta. Dorost, potýkající se s nedostatkem hráčů vedl David Reguš, kterému pomáhali Karel Martínek, Pavel Sedláček a Míra Petráš. Bohužel skončil Honza Janota. Žáky do nové sezóny vedli Petr Linhart s Jirkou Peroutkou. Mladší pak František Švejda s Leošem Peroutkou. O starší přípravky se vzorně starali P. Kratochvíl s Pavlem Míkou a trio Radek Habada, Míra Mašek a Petr Švec. Do soutěží nám nově naskočili mladší přípravky. První vedená Radkem Koptyšem, Jirkou Opavou a Michalem Hudečkem. Druhá pak Milanem Drnkem a Petrem Bulkou. Ze soutěží se nám naopak odhlásili naši nejzkušenější. Tým 35+ bohužel nenašel společnou řeč a na podzim sehráli pouze přátelská utkání. Ozdobu našeho fotbalového oddílu, tým žen, vedl do nové sezóny Jan Klásek, podporovaný Monikou Mlíčků a Míšou Braunů. Všechna mužstva splnila na podzim naše očekávání a reprezentovala oddíl Blatné dle svých sil a možností. Až zimní příprava a druhá část sezóny ukáže, jak na tom opravdu jsme. Velkými úkoly zůstává stabilizace týmů mužů a dorostu, doplnění týmu žáků pro další sezónu a zajištění našich nejmenších (předpřípravky) trenéry.

Doufám, že se nám aspoň z části daří přesvědčit všechny kdo se o fotbal zajímají, že fotbal v Blatné má budoucnost; že má cenu se o kluky starat a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro jejich další fotbalový i osobnostní růst. Nejenom hrát fotbal se zde kluci učí, ale především úctě k druhému (ať k soupeři nebo mezi sebou); vztahům k autoritám (trenéři, vedoucí …); vytvářejí si první party; snaží se dodržovat pravidla fair-play apod.. To vše jsou vlastnosti a věci, které pro ně jednou mohou být mnohem důležitější, než celá fotbalová kariéra. Samozřejmě, že pokud se toto vše povede skloubit a podaří se nám z kluků vychovat výborné fotbalisti a zároveň přispět k tomu, že z nich vyrostou správní a féroví lidé, tak budeme nadmíru spokojeni.

Velice důležité je nevidět ve všech hned Nedvědy, Hašky nebo Jágry. Ale především kluky a holky, kteří chtějí sportovat, kteří chtějí dělat něco, co jim přináší radost. Vždy budou někteří lepší a někteří méně dobří. My ale musíme dát každému jednomu najevo, že je pro nás důležitý, že s ním počítáme, že k nám patří. Každý tým má své „lídry, kapitány, střelce, hvězdy“, ale Ti by nikdy nebyli tak vidět bez těch, kteří makají pro tým, odvádějí tzv. „černou práci“ a na první pohled nejsou tak výrazní. Třeba za pár let zjistíme, že je ten náš svěřenec šikovnější v jiném sportu. Třeba bude běhat rychleji než ostatní a začne se věnovat atletice; nebo mu to půjde s hokejkou a začne hrát hokejbal, nebo bude silnější a skvěle se uplatní v judu. To vše se může stát. A pokud budou cítit podporu rodičů, trenérů, vedení, fanoušků – tak je velká šance, že to někam dotáhnou.

Závěrem. Jsem si vědom toho, že ne všechno je ideální a daří se nám tak, jak bychom si představovali. Stále je co zlepšovat. Čeká nás ještě spousta práce, kterou všichni děláme zdarma a ve svém volném čase. Za to bych rád všem poděkoval a vyjádřil přání, abychom se na letním stadionu i v budoucnu scházeli a dělali to, co nás baví.

Průhlednost, otevřenost, informovanost, pružnost, vstřícnost – to jsou věci, na kterých stavíme a kterých se budeme držet i v budoucnu.

 

Závěrem si neodpustím jedno osobní poděkování. Nedílnou součástí fotbalového života je správce Milan Synek a jeho žena Evička. Bez nich by fotbalový oddíl snad ani nemohl fungovat. Za vše co pro fotbal dělají jim patří obrovský dík. Nechť jim zdraví a chuť do práce pro fotbal i TJ vydrží co nejdéle.

                                                  Michal Vanduch

                                                  Předseda FO Blatná