Home

2020 Jaro – tréninky

2020-21 Přehled mužstev a zástupců

ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ SPOJENÝCH S COVID-19

SPORTOVIŠTĚ TJ BLATNÁ z.s. – LETNÍ STADIÓN

 (pravidla platná od 11/5/2020 v celém areálu TJ)

Pro organizovaný trénink sportovců platí na venkovních i vnitřních sportovištích:

 • Provoz všech sportovišť musí probíhat za dodržování všech příslušných hygienických opatření. Za dodržování všech pravidel jsou zodpovědní vedoucí jednotlivých týmů. 
 • Bez použití šaten a sprch. V době organizovaného tréninku budou na letním stadiónu k dispozici pánské i dámské toalety, včetně nezbytné dezinfekce. 
 • Maximální počet osob na sportovišti = 100 (sportovci, rozhodčí, organizátoři, provozovatelé, techničtí pracovníci, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, média, rodiče apod.). 
 • Sportovci nemusí mít při sportování roušku. Ostatní osoby na sportovišti ji mít musí po celou dobu. 
 • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry. 
 • Vyjma sportovců a osob nezbytných pro zdárný průběh organizovaného tréninku, je vstup ostatním osobám na sportoviště zakázán. 
 • Po skončení každého tréninku musí být provedena dezinfekce sportovních pomůcek. Na letním stadiónu bude dezinfekce k dispozici v prostorách chodby, kam budou mít přístup pouze vedoucí jednotlivých týmů. 
 • Do 31/5/2020 je na letním stadiónu zakázáno pořádání jakýchkoliv akcí (zápasy, turnaje, závody) mimo tréninků. 
 • Podrobnější informace poskytne předseda FO TJ BLATNÁ z.s. Michal Vanduch: +420724005209, michalvanduch@seznam.cz

——————————————————————-

Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Připravili jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

Vážení,

toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.

Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli neznáme všechny odpovědi. Cítíme však potřebu naše členy informovat alespoň v těch oblastech, ve kterých jsme si jisti. Pravidla budeme v dalších týdnech dle okolností nadále aktualizovat.

V souvislosti s desaterem je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

 1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
 2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
 3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
 4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
 5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
 6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
 7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
 8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
 9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
 • zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
 1. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později

Jan Pauly

generální sekretář FAČR

 

————————————————-

Komuniké z online jednání VV OFS Strakonice k situaci s COVID 19 ve fotbalovém hnutí v okrese Strakonice

 

VV FAČR ukončil amatérské soutěže, pohár se odkládá

 

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (7. 4. 2020

——————————————————–

Vedení fotbalového oddílu TJ BLATNÁ z.s. vzhledem k novým nařízením Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav.

Až do odvolání jsou zrušeny veškeré zápasy, tréninky a aktivity řízené fotbalovým oddílem nebo konané na letním stadiónu. Zavřeny jsou šatny i kabiny. 

Uvolnění sportovišť FO TJ BLATNÁ z.s.

(atletický ovál a UMT)

Nařízení vlády:  Od půlnoci z pondělí 6/4 na úterý 7/4 budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku.

Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Rozhodnutí VV FAČR:

Dle rozhodnutí VV FAČR se ke dni 8.4.2020 ukončuje Soutěžní ročník amatérských mistrovských a pohárových soutěží s tím, že konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.

Pro soutěže a oddíly KFS Jč. kraje to v „kostce“ znamená, že :
** do soutěží 2020/2021 mají právo přihlášky stejné oddíly hrající soutěže 2019/2020 za
předpokladu splnění § 16 SŘ
** termín přihlášky do soutěží KFS Jč. kraje bude posunut do druhé poloviny června.
** kluby nepostupují ani nesestupují vyjma případů doplnění (postupu) některého oddílu
v případě nepřihlášení některého družstva do příslušné soutěže.
Pro doplňování soutěží se použijí příslušná platná ustanovení SŘ
** jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
** losovací aktiv KFS Jč. kraje se uskuteční až v měsíci srpnu (po losovacím aktivu ŘKČ)
** návrh termínové listina soutěží KFS bude zpracován po vydání TL ŘKČ – předpokládá
se zahájení soutěží v KFS Jč. kraji 22.- 23.8.2020

Přejeme Všem hlavně pevné zdraví a nervy.

 

 

Muži „A“ Milevsko-Blatná zrušeno
Muži „B“ Číčenice-Blatná zrušeno
Ženy VS Plzeň-Blatná zrušeno
Dorost  Blatná-Vlachovo Březí zrušeno
Žáci st. Vacov/Čkyně-Blatná zrušeno
Žáci ml.  Vacov/Čkyně-Blatná zrušeno
Žáci ml. B Dražejov-Blatná B/Lnáře zrušeno
Přípravka st. „A

Meteor-Blatná

Milevsko-Blatná

zrušeno

 

Přípravka st. ,,B“ Blatná-Sedlice/Doubravice zrušeno
Přípravka ml. „A“

Meteor-Blatná

Milevsko-Blatná

zrušeno
Přípravka ml. „B“ Střelské Hoštice-Blatná zrušeno
35 + Blatná 35+